De 8 wegen

De 8 wegen hebben betrekking op de wijze waarop de organisatie is ingericht en hoe de medewerkers in het leven en hun werk staan. Hierbij speelt de inhoud van het werk een rol, de stijl van leidinggeven, de visie van de organisatie, de cultuur, sfeer, communicatie, enz.

Door systematisch te kijken naar wat er speelt binnen de organisatie worden processen helderder en wordt de focus scherper. Doen we wat we moeten doen op de juiste wijze en zijn we ons bewust van onze rol in de maatschappij; als organisatie en als medewerker.  De 8 wegen zijn:

  1. De juiste visiebun bu ryo do
  2. Het juiste doel
  3. De juiste communicatie
  4. Handel met respect en integriteit
  5. Maak winst maar niet ten koste van
  6. Doe de juiste dingen en doe de dingen juist
  7. Sta open, reflecteer en verbeter
  8. Focus; houd de zaag scherp (Covey)

Kalligrafie: 'Bun Bu Ryo Do'; de weg van lichamelijke en mentale ontwikkeling als eenheid.